درباره بناسازان سپاهان

شرکت بناسازان سپاهان داراي پايه 1 در رشته ساختمان ، پايه 1 در رشته راه و ترابري و پايه 4 در رشته تاسيسات و تجهيزات مفتخر است با اتکاء به تجربه و تخصص هيئت مديره و پرسنل شرکت و بکارگيري مکانيزم هاي سبک و سنگين با مشارکت در اجراي پروژه هاي ساختماني ، صنعتي ، راهسازي به عنوان عضوي از خانواده مهندسين کشور در راستاي عمران و آباداني ميهن عزيزمان گامي هر چند ناچيز بردارد. همچنين شركت بناسازان سپاهان در اسفندماه 1388 موفق به اخذ گواهينامه سيستم مديريت يكپارچه كيفيت ( IMS ) گرديد.

مدیریت عامل: مهندس مسعود بهرامی